Tips & trics

VOORBRENGEN VAN DE HOND

Het komt steeds meer voor dat rassen met een opgetrokken en gespannen lijn worden voorgebracht, zowel in stand als in beweging. Niet alleen is dit voor het welbevinden van de hond gedurende de keuring niet bevorderlijk, bovendien wordt hiermee een natuurlijk en rasspecifiek gangwerk bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt.
Een hond moet op natuurlijke wijze met een losse lijn een correct en rastypisch gangwerk laten zien. Het optrekken van de hond bij de hals en/of de staart is verboden.
Overmatig gebruik van opmaakmiddelen (haarlak, poeder, gel) moet ontmoedigd worden.
De exposant die zich niet houdt aan de gangbare regels van het exposeren van een hond, dient de ring te verlaten. De hond zal niet meer gekeurd worden.

OVERGEWICHT

De laatste tijd komt overgewicht bij honden regelmatig voor. Ook in de showring staan honden die door hun gewicht moeilijker kunnen lopen en/of ademhalen. Een verkeerde voeding is vaak het probleem, maar ook kunnen onvoldoende lichaamsbeweging of gezondheidsproblemen hiervan de oorzaak zijn. Een hond waarvan een keurmester de ribben niet meer kan voelen, er geen lendenpartij meer te zien is, die moeite heeft met lopen en/of ademhalen mag niet met een uitmuntende kwalificatie worden beoordeeld.

TEMPERAMENT EN GEDRAG

Alle honden moeten een (ring)gedrag vertonen, dat past in de huidige maatschappij. Rasspecifiek gedrag is toegestaan, maar overdreven verlegenheid, terughoudendheid of scherpte is niet wenselijk.
Agressiviteit of angstig gedrag mag nooit getolereerd worden tijdens de keuring van een ras/hond en dient te resulteren in het diskwalificeren van de betreffende hond(en).

Overgenomen van: Ras Specifieke Instructie (RSI), EINDDOCUMENT JANUARI 2011, Raad van Beheer.